logo

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

PJH

Ruimte voor de professional om maatwerk te leveren en om te handelen naar eigen professioneel inzicht, is een van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. In de regio Haaglanden is in 2017 door en voor professionals aan dit transformatiedoel gewerkt, resulterend in de handreiking ‘Ruimte voor de professionals’. In 2018 kreeg het werken aan dit transformatiedoel een vervolg, doordat ‘vakbekwaamheid’ als een van de twee pijlers is opgenomen in de aanvraag voor het Transformatiefonds.

Het beoogde platform borduurt voort op deze ontwikkelingen. Het idee een platform voor en door professionals in te richten is in april 2020 voorgelegd aan een groep professionals, waarvan een deel bij de handreiking ‘Ruimte voor professionals’ was betrokken. Deze professionals ontvingen het idee positief. Zij brachten onder meer naar voren dat een platform voor en door professionals goed zou zijn, onder andere om uit te wisselen en van elkaar te leren, bijvoorbeeld in de omgang met richtlijnen. Daarnaast vonden professionals het belangrijk om een relatie te hebben met management en beleid. Ook wezen zij op het belang van aandacht voor de verschillen tussen beginnende en meer ervaren professionals.

Om de ontwikkeling rondom het thema “Ruimte voor de professional” in beeld te brengen en te monitoren, wordt er halfjaarlijks een Professional-ervaringsonderzoek (PEO) onder jeugdhulpprofessionals in de regio uitgevoerd.

Het platform wordt aangestuurd door de werkgroep PJH bestaande uit 10-14 professionals en de onderzoekers van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Drie keer per jaar komt de werkgroep samen om de thema’s van het PEO vast te stellen, de resultaten van het PEO te bespreken en verbeteracties te initiëren. Tenslotte waarborgt de werkgroep het doel van het platform en geeft het gevraagd en ongevraagd advies betreft de uitvoering van het platform en het Professional-ervaringsonderzoek.

Ondersteuning door het lectoraat wordt mogelijk gemaakt vanuit het Transformatiefonds.

Voor een overzicht van onze partners kunt u op deze link klikken.

PJH