logo

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Home

Het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) wil een podium bieden aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan. Het doel van het PJH is om de ervaringen van professionals in de jeugdhulp in de regio Haaglanden rond het thema “Ruimte voor de professional” in beeld te brengen en uitwisseling te stimuleren.

Twee keer per jaar wordt, naar analogie met het cliëntervaringsonderzoek, het Professional-ervaringsonderzoek (PEO) uitgezet waarmee de ervaringen en inzichten van professionals rond dit thema worden gemonitord. Het PEO levert input voor het platform. Met de opgedane inzichten kunnen professionals, organisaties en beleidsmakers mogelijke verbeteracties initiëren.
Centraal staat dat dit platform voor en door professionals wordt ontwikkeld. Het lectoraat heeft een faciliterende en ondersteunende rol.

PJH

Het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) biedt een podium aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan over hun professionele ruimte. Dat gesprek wordt gevoed door korte onlinepeilingen onder professionals in de jeugdhulp. Achtergr

PEO

Het Professional-ervaringsonderzoek (PEO) is een halfjaarlijks korte onlinepeiling die door professionals in de jeugdhulp in de regio Haaglanden wordt ingevuld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Transformatieprogramma Jeugd Haaglande

Overzicht Ontwikkeling

Hoe verloopt de ontwikkeling van het transformatiedoel “Ruimte voor de professional” in de regio Haaglanden en wat wordt er allemaal ondernomen om aan dit doel te werken?Op deze pagina wordt een beknopte weergave gegeven van de initiatiev

Informatie en Inspiratie

In Nederland en in het buitenland zijn er vele inspirerende initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de professionele ruimte- en het vakmanschap van professionals in de jeugdhulp.Rondom de thema’s van het PEO zullen er verschillende ins