logo

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

PEO

Het Professional-ervaringsonderzoek (PEO) is een periodieke meting onder professionals in de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Transformatieprogramma Jeugd Haaglanden en de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden, met als doel om de ontwikkeling rondom het thema “Ruimte voor de professional” in beeld te brengen en te monitoren. Met de opgedane inzichten kunnen professionals, organisaties en beleidsmakers mogelijke verbeteracties initiëren.

De meting van het PEO bestaat uit:

  1. een beknopte, steeds te herhalen set vragen over (ervaring met) professionele ruimte
  2. een wisselende thematische set vragen, met eveneens een beperkt aantal, makkelijk in te vullen vragen.

Met de input van professionals, bepaalt de werkgroep PJH welke thema’s centraal staan, reflecteert op de resultaten van het PEO en initieert mogelijke verbeteringen voor de praktijk.
De peiling en de reflectie leiden steeds tot beknopte rapportages.

Voorgaande rapportages

2023 – Maatschappelijke verwachtingen en professionele ruimte
2022 - Quickscan Professionele Ruimte en Werkdruk
2022 - Factsheet
2021 - Professionele ruimte, regels en eisen
2020 - Corona crisis

PEO