logo

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden

Overzicht Ontwikkeling

Hoe verloopt de ontwikkeling van het transformatiedoel “Ruimte voor de professional” in de regio Haaglanden en wat wordt er allemaal ondernomen om aan dit doel te werken?
Op deze pagina wordt een beknopte weergave gegeven van de initiatieven van het Transformatiefonds Haaglanden die bijdragen aan de ontwikkeling van het transformatiedoel “Ruimte voor de professional” in de regio Haaglanden.

Vakmanschap en Ruimte voor de professional
Het investeren in vakmanschap maakt onderdeel uit van de prioritaire actielijnen van het transformatiefonds. Deze actielijn betreft scholing van professionals, maatregelen tegen regeldruk en een gezonde arbeidsmarkt. In het document Voorstel voor besteding Transformatiefonds Haaglanden 2019-2021 worden de doelen, de implementatie en het beschikbare budget helder omschreven. 

Binnen dit platform zijn onderstaande doelen van belang:

  1. Investeren in het vakmanschap van de professionals, vooral in relatie tot de implementatie van de resultaatgerichte inkoop, oplossen van knelpunten met betrekking tot regie in complexe gezinnen
  2. Professionals zijn lerende professionals die elke dag beter willen worden in hun vak en steeds beter worden in de hulp aan kinderen, voldoende ruimte ervaren door minder verantwoordings- en regeldruk om autonoom te kunnen handelen in het belang van het kind en gezin

Deze onderwerpen zullen worden bevraagd in de PEO’s met als doel om de ervaringen van professionals in beeld te brengen, de ontwikkeling van dit transformatiedoel te monitoren en mogelijke verbeteracties te initiëren.

Initiatieven vanuit het Transformatiefonds Haaglanden

Bijdrage Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden  

Overzicht Ontwikkeling